fbpx

Història de dues ciutats

Història de dues ciutats va ser publicada el 1859 per entregues tan curtes que Dickens mateix en deia teaspoons, culleretes de te. Ara que torna un temps antic, a Club Editor ressuscitem un vell sistema de comunicació: la novel·la per entregues. Així publicarem la nostra Història de dues ciutats traduïda per Núria Sales, a raó d’una entrega per dia, mentre duri el confinament.

Vosaltres, llegidors, la trobareu al nostre web, mentre hi hagi electricitat.

 

Capítols

Llibre I
Capítols primer i segon
Capítol tercer
Capítol quart
Capítol cinquè – primera part
Capítol cinquè – segona part
Capítol sisè – primera part
Capítol sisè – segona part

Llibre II
Capítol primer
Capítol segon
Capítol tercer – primera part
Capítol tercer – segona part
Capítol quart 
Capítol cinquè
Capítol sisè – primera part
Capítol sisè – segona part
Capítol setè – primera part
Capítol setè – segona part
Capítol vuitè 
Capítol novè – primera part
Capítol novè – segona part
Capítol desè
Capítol onzè
Capítol dotzè 
Capítol tretzè
Capítol catorzè – primera part
Capítol catorzè – segona part
Capítol quizè 
Capítol setzè – primera part
Capítol setzè – segona part
Capítol dissetè
Capítol divuitè
Capítol dinovè
Capítol vintè
Capítol vint-i-unè– primera part
Capítol vint-i-unè – segona part
Capítol vint-i-unè – tercera part
Capítol vint-i-dosè – primera part
Capítol vint-i-dosè – segona part
Capítol vint-i-tresè – primera part
Capítol vint-i-tresè – segona part
Capítol vint-i-tresè – tercera part
Capítol vint-i-quatrè – primera part
Capítol vint-i-quatrè – segona part
Capítol vint-i-quatrè – tercera part

Data sheet: