fbpx

CONDICIONS D’ÚS

PREVI

Data d’última actualització: [23/01/2019]

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web https://www.clubeditor.cat/ (en endavant el “Club Editor”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’Ús.

El Club Editor pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

ACCÉS A LA PÀGINA WEB I CONTRASENYES

En general no s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l’accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de fer aquesta subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris que es puguin obtenir a través de la subscripció o registre a la present pàgina web, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret hi protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’Usuari haurà de notificar al Club Editor immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

El Club Editor adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tot això, d’acord amb el que estableix pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD) i la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garanties dels drets digitals (LOPDGDD).

El Club Editor no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers si no és per causes directament imputables al Club Editor, ni per l’ús que facin d’aquestes tercers aliens al Club Editor.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el Club Editor presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del Club Editor o de tercers.

PUBLICITAT

Part de la pàgina web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la pàgina web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

El Club Editor no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta pàgina web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@clubeditor.cat.

ENLLAÇOS DE TERCERS

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts del Club Editor, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

El destí d’aquests enllaços no esta sota el control del Club Editor, i el Club Editor no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web del Club Editor, ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part del Club Editor.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del Club Editor i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

El Club Editor no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del Club Editor o del titular dels mateixos.

XARXES SOCIALS

L’usuari podrà unir-se als Grups que el Club Editor té en diferents xarxes socials, amb la finalitat de compartir els llibres que tinguin a la biblioteca i posar-se en contacte amb altres lectors membres del Grup.

L’usuari que es faci fan del Grup del Club Editor accepta les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A través d’aquesta pàgina web es recullen dades de caràcter personal dels usuaris, de manera que preguem que l’usuari de la mateixa llegeixi atentament la nostra Política de Privadesa, així com les diferents clàusules informatives que acompanyen cada un dels diferents formularis habilitats per la recollida de dades personals.

Així mateix, l’informem que el Club Editor utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i registra les adreces IP d’accés, pel que preguem, igualment, que l’usuari llegeixi atentament la nostra Política de Cookies.

S’informa a l’Usuari que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la present pàgina web seran tractades en compliment del que preveu el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD)  i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals (LOPDGDD) i per a les finalitats indicades en les esmentades Política de Privacitat i Política de cookies.

IDENTIFICADOR ÚNIC

El Club Editor capta i registra l’ID dels dispositius des dels quals els visitants de la web accedeixen a la mateixa i s’assigna a cada un d’aquests un identificador únic basat en la tecnologia del navegador d’empremtes digitals.

Un identificador únic és una cadena de caràcters que, assignat de manera individual a cada dispositiu des del qual l’usuari o visitant accedeix a la web, permet associar informació relativa a múltiples sessions iniciades per un mateix visitant o bé a diverses activitats que l’usuari hagi realitzat en una mateixa sessió.

A través d’aquest identificador el Club Editor recull informació relativa als hàbits de navegació de l’usuari o visitant. Així, mitjançant l’acceptació de las presents “Condicions d’Ús”, l’usuari accepta la instal·lació del citat identificador únic i el tractament de dades que l’ús del mateix comporta per part del Club Editor.

En aquest sentit, la informació obtinguda com a conseqüència de l’ús de l’esmentat identificador únic serà incorporada a un fitxer titularitat del Club Editor, i seran tractades d’acord amb la política de privacitat del Web.

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

En compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals (LOPDGDD), el Club Editor, per procedir al tractament de dades de menors de 14 anys requerirà el consentiment dels pares o tutors.

Correspon al Club Editor articular els procediments que garanteixin que s’ha comprovat de manera efectiva l’edat del menor, i l’autenticitat del consentiment prestat, si s’escau, per la qual pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada vegada que un menor participi en una promoció organitzada pel Club Editor, se li demanaran les dades d’identitat del pare o tutor, la seva adreça postal, així com l’adreça de correu electrònic amb la finalitat de recaptar el consentiment patern, així com una còpia del DNI, i / o còpia del llibre de família, mitjançant la qual quedi clarament determinada la filiació.

COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

  • La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la nostra pàgina web.
  • El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva última visita a la nostra pàgina web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
  • L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Si vostè vol obtenir més informació sobre l’ús que aquesta pàgina web realitza de les cookies, si us plau, llegiu la Política de Cookies.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

El Club Editor es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les condicions d’ús de la present pàgina web en conseqüència l’usuari haurà de llegir-les periòdicament.

Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre el Club Editor i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

El Club Editor perseguirà l’incompliment de les presents Condicions d’Ús així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.