fbpx
 Joan Coromines

Joan Coromines

1905 — 1997

Joan Coromines (1905-1997), deixeble de Pompeu Fabra, fou un dels lingüistes catalans més importants del seu temps. S’exilià després de la Guerra Civil, primer a l’Argentina i després a Chicago, on exercí la docència fins a la seva jubilació. A l’exili emprengué l’elaboració del prestigiós Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (1954-1957, 4 vols.), després ampliat, amb la col·laboració de José A. Pascual, en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1980-1991, 6 vols.).

L’exili ajornà la publicació, que no la dedicació, a les grans obres de la lexicografia catalana: Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (1980-2001, 10 vols.) i Onomasticon Cataloniæ (1989-1997, 8 vols.). Relacionat amb tota la intel·lectualitat del seu temps, el seu epistolari és un dels més importants de la segona meitat del segle xx (Fabra, Riba, Olwer, Moll, Fuster, Pla, Sanchis Guarner, Sales, etc.). Obres com El que s’ha de saber de la llengua catalana (1954) i Lleures i converses d’un filòleg (1971) afermaren el seu prestigi cívic i popular.