> marginals | Editor Club

marginals

Seiler Kruso
Cerdó Cor mentider
Amat-Piniella La clau de volta
Delluc El Garrell
Appelfeld Flors d'ombra
Rezende El vol de l'ibis roig
Varenne Allò que heu parit