> família | Editor Club

família

Rodoreda Mirall trencat
Baltasar Permagel
Todó Gramàtica dels noms propis
Ginzburg La ciutat i la casa
Rodoreda La plaça del Diamant
Perelló Veus al ras
Todó L'últim mono
Amat-Piniella La clau de volta
Munro Estimada vida
Munro Odi, amistat, festeig, amor, matrimoni
Appelfeld En Bartfuss, l'Immortal
Petterson Maleeixo el riu del temps
Català De foc i de sang
Bender Criatures obstinades
Frontera Els carnissers
Kremser Postal de Copacabana
Rodoreda Mirall trencat
Benguerel El testament
Rodoreda La plaça del Diamant