enemic

Sarid Limassol
Appelfeld En Bartfuss, l'Immortal
Kanafani Homes sota el sol i Retorn a Haifa
Grau Viader Dues línies terriblement paral·leles
Bertrana Tres presoners
Grau Viader Dues línies terriblement paral·leles
Bertrana Entre dos silencis