Fons antic

di Lampedusa El guepard
Coromines Lleures i converses d'un filòleg
Kazantzakis El Crist de nou crucificat
Arbó L'espera
Hugo Els miserables