viatge

Vidal Homes i ocells
Mesquida Llefre de tu
Rodoreda Quanta, quanta guerra...