Rússia

Óssipov El crit de l'ocell domèstic
Dostoievski Els germans Karamàzov
Guelàssimov Raquel
Guelàssimov La set