religió

Dostoievski Els germans Karamàzov
Sales El vent de la nit
Paton Plora, pàtria estimada
Bonet El mar
Ballarín Mossèn Tronxo
Khoury Ialo
Bodon Catoia l'enfarinat
Sales Incerta glòria