malaltia

Óssipov El crit de l'ocell domèstic
Guibert L'home del barret vermell
Petterson Maleeixo el riu del temps
Tezza El fill etern
Torres Cartes a Mahalta