ideals perduts

Óssipov El crit de l'ocell domèstic
Bodon El llibre dels finals
Sales El vent de la nit
Guelàssimov Raquel