especulació

Frontera L’adéu al mestre
Varenne Allò que heu parit