> desig | Editor Club

desig

Rodoreda La mort i la primavera
Seiler Kruso
Perelló Veus al ras
Cerdó Cor mentider
Appelfeld Tsili
Vidal Homes i ocells
Mesquida Llefre de tu
Rodoreda Quanta, quanta guerra...
Rodoreda Quanta, quanta guerra...