Barcelona

Todó Gramàtica dels noms propis
Rodoreda La plaça del Diamant
Català Un film (3000 metres)
Arbó Notes d'un estudiant que va morir boig
Sales Incerta glòria
Rodoreda El carrer de les Camèlies
Sariola El món per un forat
Rodoreda La plaça del Diamant