aventures

Català Un film (3000 metres)
Dostoievski Els germans Karamàzov
Delluc El Garrell
Rezende El vol de l'ibis roig
Rodoreda Quanta, quanta guerra...
Rodoreda Quanta, quanta guerra...