Fons antic

Arbó L'espera
Hugo Els miserables
di Lampedusa El guepard
Coromines Lleures i converses d'un filòleg
Kazantzakis El Crist de nou crucificat