Maria Antònia
Oliver

Maria Antònia Oliver, nascuda a Manacor el 1946, publica la seva primera novel·la als 23 anys i tot seguit ocupa un lloc destacat en la generació literària dels setanta. D’aleshores ençà ha construït una obra tan fornida com diversa, traduïda a diverses de les grans llengües europees: novel·la de saga familiar (Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà, Amor de cans), novel·la onírica (Tríptics, Crineres de foc), novel·la negra (Estudi en lila, Antípodes, El sol que fa l’ànec), teatre (Negroni de Ginebra), conte (L’illa i la dona), o encara guions i traduccions, sovint fetes a quatre mans amb el seu company, Jaume Fuster. El seu últim llibre és Tallats de lluna.