Nikos
Kavadias

Radiotelegrafista de marina, Nikos Kavadias passà embarcat la major part de la seva vida: des del 1929, a dinou anys, fins al 1974, pocs mesos abans de morir, tret del període de 1939 a 1945, durant el qual la guerra el retingué en terra. Mai no va tenir casa pròpia.

Carta elèctrica sobre Kavadias: http://clubeditor.blogspot.com.es/2013/02/sota-lobra-la-vida-kavadias-i-...